หน้าแรก

เตรียมเด็กให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน  

ฝึกประสบการณ์นักศึกษาปริญญาบัณฑิต           พัฒนาบุคลากร
 
ข่าวสารความเคลื่อนไหว-กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  
 

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันไหว้ครู
  กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2554     
 

กิจกรรมวันปิดภาคเรียนที่ 2553    
  กิจกรรมปันน้ำใจสู่เด็กแดนไกล