ข่าวความเคลื่อนไหว-กิจกรรม

 
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553